โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

สปสช.ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงาน

นายแพทย์เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะ ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2559 โดยมีท่านนายแพทย์ศุภฤกษ์ ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นและผู้รับผิดชอบกองทุนเข้ารับฟังการการชี้แจงครั้งนี้

IMG_0246 IMG_0255 IMG_0259 IMG_0268 IMG_0272 IMG_0273 IMG_0274 IMG_0277 IMG_0279 IMG_0282 IMG_0288 IMG_0240 IMG_0243

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.