โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์สายนอก / สายใน โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

  • สายนอก : โทร.เข้าตู้ระบบอัตโนมัติ 045-251766-9,091-8294292,090-273-6088
  • สายตรง : สิทธิบัตร 045-251766-9 ต่อ 101
  • สายตรง : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (EMS) 045-251766-9 ต่อ 110,111
  • โทรสาร : 045-251769

ระบบโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล 

ฝ่าย เบอร์ ฝ่าย เบอร์
ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มบริการทางการแพทย์
หัวหน้าฝ่าย 122 ห้องตรวจแพทย์ 1  107
งานธุรการ 121 ห้องตรวจแพทย์ 2 108
งานการเงิน 120 ห้องตรวจแพทย์ 3 109
ศูนย์ยานพาหนะ 306 ห้องทันตกรรม 205
โรงอาหาร 207 กลุ่มงานประกันยุทธศาสตร์ ฯ
ศูนย์ช่างซ่อมบำรุง 305 งานยุทธศาสตร์ 124
คลังพัสดุ 310 งานสิทธบัตร 101
รปภ 307 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 123
โรงครัว 308
กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มการพยาบาล
หัวหน้า LAB 113 หัวหน้าฝ่าย 115
ห้องจ่ายยา 105 ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน1 110
คลัง 302 ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน2 111
ห้องแพทย์แผนไทย 311 หน้าห้องตรวจ OPD 102
ชันสูตร 104 ห้องคลอด 112
รังสีวิทยา 103 ผู้ป่วยใน1 116
กลุ่มงานเวชปฏิบัติชุมชนฯ ผู้ป่วยใน2 117
หัวหน้าฝ่าย 201 ซักฟอก 303
คลินิคบริการ 202 Supply
งานกายภาพบำบัด 301 คลินิคพิเศษ 301
งานสุขาภิบาล 302
หมายเหตุ!
กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่.
scatter hitam slot gacor slot thailand slot demo slot pulsa slot maxwin scatter hitam slot gacor slot demo slot maxwin
scatter hitam slot pulsa slot demo slot thailand situs toto