โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม เงินเดือน 7020 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-รายเดือน-ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf (255 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.