โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Daily archives "August 3, 2016"

2 Articles

สปสช.ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงาน

นายแพทย์เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะ ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2559 โดยมีท่านนายแพทย์ศุภฤกษ์ ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นและผู้รับผิดชอบกองทุนเข้ารับฟังการการชี้แจงครั้งนี้

IMG_0246 IMG_0255 IMG_0259 IMG_0268 IMG_0272 IMG_0273 IMG_0274 IMG_0277 IMG_0279 IMG_0282 IMG_0288 IMG_0240 IMG_0243

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นรับมอบเตียงผู้ป่วย

นายแพทย์ศุภฤกษ์ ศรีคำ ผูู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นพร้อมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล รับมอบเตียงผู้ป่วยจาก กลุ่ม “ชวนทำดี”โดยโรงกลึงศิริชัยการช่างนำโดยคุณ ศิริพร ศักดิ์ศิริโสภณ และกลุ่ม “ชวนทำบุญ” โดยนายเกียรติชัย กิตติเชิดวงศ์ พร้อมผู้มีจิตสัศรัทธา

IMG_0148 IMG_0140  IMG_0168IMG_0182IMG_0185