โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Daily archives "July 5, 2018"

4 Articles

Read more about ..

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ.pdf (46 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อ ยาชา 2 % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อ ยาชา 2 % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ ยาชา-210102561.pdf (13 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อ วัสดุอุดฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อ วัสดุอุดฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ ซื้อวัสดุอุดฟัน10102561.pdf (17 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อ วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อ วัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ ซื้อวัสดุทันตกรรม10102561.pdf (18 downloads)