โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Author

Avatar photo 184 posts

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ ตำแหน่งพนักงานธุรการ รายละเอียด ธุรการ_1.pdf (604 downloads)

ศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกำพุธ ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน

ศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกำพุธ ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

 

img_1652img_1693  img_1571img_1673 img_1683img_1686 img_1857img_1709img_1718img_1577img_1641     img_1746img_1517

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวมีผู้มาสมัครจำนวนน้อย จึงขยายเวลารับสมัครออกไปถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด  แพทย์แผนไทย.pdf (479 downloads)

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานธุรการ เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวมีผู้มาสมัครจำนวนน้อย จึงขยายเวลารับสมัครออกไปถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด  ธุรการ.pdf (313 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

1.นางสาววาสนา สยามนต์

2.นางสาวเจนจิรา ขุมทอง

3.นางสาวธนพร แก้วบริบัตร

สอบคัดเลือกในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูน้อย ชั้น 2 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

รายละเอียด  นักกายภาพบำบัด.pdf (505 downloads)

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

bghi1024

ขอเชิญรับบริการ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกปฎิบัติงานให้บริการประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ยินดีต้อนรับ นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อม รับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  และตรวจเยี่ยมพื้นที่เสี่ยงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างรายวัน

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างรายวัน ระว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย                                        จำนวน  1  อัตรา                                                                                                                                         รายละเอียดตำแหน่ง  BW-to-Searchable-PDF_1_20161104090219406.pdf (246 downloads)

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงาน

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)ระว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด                                        จำนวน  1  อัตรา
  2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์             จำนวน  1  อัตรา
  3. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ                                             จำนวน  1 อัตรา                                                                                                                                              รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง Fast-BW-to-Image-PDF_1.pdf (219 downloads)