โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Author

Administrator KKPHospital 168 posts

รับบริจาคเตียงผู้ป่วย,รถเข็นนั่ง-นอน,เบาะลม,เครื่องดูดเสมหะจากคุณพยอม..ชูกลิ่น

คุณพยอม..ชูกลิ่น.92หมู่ที่1ตำบลโนนสวาง.อำเภอกุดข้าวปุ้น.จ.อุบลฯ.บริจาคเตียงผู้ป่วย,รถเข็นนั่ง-นอน,เบาะลม,เครื่องดูดเสมหะ

Read More →

รับนิเทศจผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ

นายแพทย์มารุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ เดินทางมาตรวจราชการที่อำเภอกุดข้าวปุ้น วันที่ 3 มีนาคม 2559 คปสอ.กุดข้าวปุ้น

Read More →

กาชาดไทยให้ ‘ยาเพร็พ’ ฟรี กินก่อนสัมผัส ป้องกันติดเชื้อเอชไอวีสูงถึง 92%

สภากาชาดไทยให้บริการยาเพร็พฟรีแก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง ให้กินก่อนสัมผัสเชื้อ สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสูงถึง 92% เป็นอีกวิธีในการป้องกันเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพและควรใช้ควบคู่กับการใช้ถุงยางอนามัย เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของการติดเชื้อ

 

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.59 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าวโครงการลดการติดเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง โดยการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ก่อนการสัมผัสเชื้อ หรือ “โครงการเพร็พ พระองค์โสมฯ” เพื่อถวายเป็นพระกุศลในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ ในปี 2560 เป็นการต่อยอดของโครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกของสภากาชาดไทย โดยให้บริการยาเพร็พฟรีแก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง ในหน่วยบริการสุขภาพชุมชน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง กรุงเทพมหานคร, ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้งหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ศูนย์สุขภาพสวิง กรุงเทพมหานคร, ศูนย์สุขภาพสวิง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี, ศูนย์สุขภาพแคร์แมท จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์สุขภาพซิสเตอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า นักวิจัยทั่วโลกยอมรับ ยาเพร็พ ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสูงถึง 92% หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จึงได้มีนโยบายให้ยาเพร็พฟรี กับกลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราการติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสอง เพื่อให้กินก่อนสัมผัสเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ยาเพร็พ จึงเป็นอีกวิธีในการป้องกันเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพและควรใช้ควบคู่กับการใช้ถุงยางอนามัย เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของการติดเชื้อ

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ารับบริการเพร็พฟรีในโครงการ “เพร็พ พระองค์โสมฯ” สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน (Drop-in center) ของสมาคมฟ้าสีรุ้งที่กรุงเทพฯ และหาดใหญ่ มูลนิธิสวิง (SWING) ที่กรุงเทพฯ และพัทยา มูลนิธิ SISTERS ที่พัทยา ศูนย์ CAREMAT และ M-PLUS ที่เชียงใหม่ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-253-0996 ในเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา http://www.hfocus.org/content/2016/02/11733

บอร์ด สปส.เคาะ จ่ายค่าทำฟันครั้งเดียว 600 บ./ปี

บอร์ด สปส.เคาะแล้ว ผู้ประกันตนเบิกค่าทำฟันครั้งเดียว 600 บาทต่อปี หรือจะเบิกมากกว่า 2 ครั้งก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 600 บาทต่อปี จากเดิมเบิกได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 300 บาท รวม 2 ครั้งไม่เกิน 600 บาท แจงปรับวิธีการเบิกครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกันตนเบิกจ่ายได้ยืดหยุ่นมากขึ้น

นสพ.เดลินิวส์ : เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจ บรรหาร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคมเสนอให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกเงินสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม หรือค่าทำฟันของผู้ประกันตนจากที่ปัจจุบันเบิกได้ 600 บาทต่อปี โดยให้เบิกได้ ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็นครั้งละ 300 บาทก็ปรับเป็นให้ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าทำฟันได้ในครั้งเดียว 600 บาทต่อปี หรือจะเบิกมากกว่า 2 ครั้งก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 600 บาทต่อปี

รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวอีกว่า การปรับวิธีการเบิกค่าทำฟันในครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเบิกจ่ายได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกันตนร้องเรียนการมาเบิกค่าทำฟันโดยวิธีการในปัจจุบันไม่คุ้มกับเวลาและค่าเดินทาง ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการประกันสังคมให้ความเห็นชอบเรื่องนี้แล้ว จะมีการออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคมต่อไปโดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือน มี.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการเบิกเงินค่าทำฟันของผู้ประกันตนในปัจจุบัน สามารถเบิกค่าทำฟันจากสำนักงานประกันสังคมได้ใบเสร็จละ 300 บาท จำนวน 2 ครั้งต่อปี  ปีละไม่เกิน 600 บาท แบ่งตามประเภทการรักษาฟันดังนี้  1.การอุดฟัน  2.การขูดหินปูน  3.การถอนฟัน โดยผู้ประกันตนสามารถไปรับการรักษาทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ระบุบนหน้าบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ที่สำนักงานประกันสังคมออกให้ หรือจะไปรับการรักษาทันตกรรมจากคลินิกทันตกรรมใกล้บ้านได้อีกทางหนึ่ง.

ขอบคุณที่มา : นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)

ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (THCC) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขประกาศ คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข Version 2.1 (มกราคม 2559)

ท่านสามารถ Download ได้ที่ http://www.thcc.or.th/43flie/43file_15022016_final.pdf

 

ช็อตชาร์ปสงบสุขวานิลลาอวอร์ด เจลแจ๊กพอตแหม็บเรซินเบนโล อุปนายิกา แอดมิชชั่นเกมส์เพรียวบางโยโย่คอมเมนท์ เที่ยงวันโฮสเตสสปา กัมมันตะฮิปฮอปแทคติคล้มเหลว แตงกวาติวเตอร์เจล

มินท์ศิรินทร์หยวนป่าไม้ซัพพลายเออร์ น็อคโปรโมทอัลบัมป๋าบลูเบอร์รี ฟลุทอิเลียด เพทนาการฟรังก์รามาธิบดี คันธาระตอกย้ำคอรัปชั่นเซฟตี้พลาซ่า

Read More →

เรียนเชิญคณะกรรมการ ENV เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตราฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย

ขอเชิญคณะกรรมการ ENV เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตราฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยทางวิทยากรจากสำนักงานสนับสนุนสุขภาพเขต 10 ในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมขุมคำ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ท่านได้เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว