โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB-1717.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของห-3.pdf (375 downloads)

2.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  EB-1717.2เเผนปฏิบัติการป้องกัน-ปราบปรามการทุจ-1.pdf (427 downloads)

3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  EB-1717.3เเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม-1.pdf (378 downloads)

scatter hitam slot gacor slot thailand slot demo slot pulsa slot maxwin scatter hitam slot gacor slot demo slot maxwin
scatter hitam slot pulsa slot demo slot thailand situs toto