โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ทำเนียบบุคลากร

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
นายธนเดช สว่างวงษ์
องค์กรแพทย์กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มงานการพยาบาลกลุ่มงานเวชศาสตร์ฯกลุ่มงานทันตกรรม
องค์กรแพทย์
นายธนเดช สว่างวงษ์
องค์กรแพทย์
นายธนเดช สว่างวงษ์
กลุ่มงานการพยาบาล
นายธนเดช สว่างวงษ์
กลุ่มงานเวชศาสตร์และบริการด้านปฐมภูมิและการแพทย์แผนไทย
นายธนเดช สว่างวงษ์
กลุ่มงานทันตกรรม
นายธนเดช สว่างวงษ์
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กลุ่มงานรังสีวิทยากลุ่มงานการจัดการทั่วไปกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
นายธนเดช สว่างวงษ์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
นายธนเดช สว่างวงษ์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
นายธนเดช สว่างวงษ์
กลุ่มงานการจัดการทั่วไป
นายธนเดช สว่างวงษ์
กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
นายธนเดช สว่างวงษ์
scatter hitam slot gacor slot thailand slot demo slot pulsa slot maxwin scatter hitam slot gacor slot demo slot maxwin
scatter hitam slot pulsa slot demo slot thailand situs toto