โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

แนะนำโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2527 บริหารจัดการในลักษณะเครือข่าย ดูแลสุขภาพประชาชนในระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ดูแลประชากร 41,558 คน และรับผิดชอบให้บริการกับผู้ป่วยที่ผ่านการส่งต่อในศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย

ขั้นตอนและตารางตรวจรักษาโรค

Flow_OPD

หากรอนานเกิน 15 นาที กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
คลินิค/แผนก วันที่เปิดบริการ เวลาตรวจ
ผู้ป่วยนอก จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
นอกเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 08.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 – 12.00 น.
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จันทร์ – อาทิตย์ 24 ชั่วโมง
คลินิกทันตกรรม จันทร์ – ศุกร์ (ผู้ป่วยไม่ตามนัด)

จันทร์ – พฤหัสบดี (ผู้ป่วยตามนัด)

เสาร์ – อาทิตย์ (ผู้ป่วยไม่ตามนัด/ผู้ป่วยตามนัด)

08.00 – 12.00 น.

13.00 – 20.00 น.

08.00 – 16.00 น.

ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
ส่งเสริมสุขภาพ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
คลินิกวัณโรค จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
เทคนิคการแพทย์ จันทร์ – อาทิตย์ 08.00 – 16.00 น.
X-Ray จันทร์ – อาทิตย์ 24 ชั่วโมง
คลินิกเบาหวาน พุธ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
คลินิกสูติ-นารเวชกรรม

 • – ฝากครรภ์รายใหม่ /เก่า
 • – อัลตร้าซาวด์
 • – ตรวจภายใน
 

 • จันทร์
 • อังคาร, พฤหัส
 • พุธ, พฤหัส
08.00 -12.00 น.
ฉีดวัคซีนเด็ก ทุกวันศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต พฤหัส – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกกายภาพบำบัด จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
คลินิกแพทย์แผนไทย จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
นอกเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 20.00 น.
คลินิกอายุรกรรม จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกโรคปอด พฤหัส – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกโรคทางเดินหายใจ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
 นอกเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 16.00 – 20.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 – 16.00 น.
คลินิกหอบหืด อังคาร – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกบำบัดพิเศษ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป อังคาร, ศุกร์ 08.00 – 12.00 น.
คลินิกผู้สูงอายุ จันทร์, อาทิตย์                                      08.00 – 12.00 น.
การตรวจรักษา บริการนอกเวลา
 • ทันตกรรม ให้บริการทุกวัน เวลา 16.00 – 20.00 น.
 • อุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วันจันทร์

 • ตรวจผู้ป่วยทั่วไป                                        แพทย์หญิงศันสนีย์, นายแพทย์ทนง, แพทย์หญิงรสสุคนธ์,นายแพทย์สุมนัส,นายแพทย์นวส์ภัทร
 • คลินิกจิตเวช                                               แพทย์หญิงศันสนีย์
 • คลินิก ARI                                                   แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 • ออกตรวจ รพ.สต.                                       นายแพทย์ทนง
 • โรงเรียนเบาหวาน                                       นายแพทย์สุมนัส

วันอังคาร

 • ตรวจผู้ป่วยทั่วไป                                      แพทย์หญิงศันสนีย์, นายแพทย์ทนง, แพทย์หญิงรสสุคนธ์,นายแพทย์สุมนัส,นายแพทย์นวส์ภัทร
 • คลินิก COPD&Asthma                          แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 • คลินิก ARV                                                 แพทย์หญิงศันสนีย์
 • คลินิกไทรอยด์, วาฟาร์ริน                          แพทย์หญิงศันสนีย์
 • คลินิก ARI                                                   แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 • ออกตรวจ รพ.สต.                                       นายแพทย์ทนง
 • ตรวจนอกเวลา (16.00-20.00 น.)           แพทย์หญิงรสสุคนธ์

วันพุธ

 • ตรวจผู้ป่วยทั่วไป                                      แพทย์หญิงศันสนีย์, นายแพทย์ทนง, แพทย์หญิงรสสุคนธ์,นายแพทย์สุมนัส,นายแพทย์นวส์ภัทร
 • คลินิก NCD                                               แพทย์หญิงศันสนีย์
 • คลินิก ARI                                                แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 • ตรวจนอกเวลา (16.00-20.00 น.)         แพทย์หญิงรสสุคนธ์

วันพฤหัสบดี

 • ตรวจผู้ป่วยทั่วไป                                    แพทย์หญิงศันสนีย์, นายแพทย์ทนง, แพทย์หญิงรสสุคนธ์,นายแพทย์สุมนัส,นายแพทย์นวส์ภัทร
 • คลินิก NCD                                             แพทย์หญิงศันสนีย์
 • คลินิก ANC,ครรภ์เสี่ยง                          นายแพทย์ทนง
 • คลินิก ARI                                              แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 • ตรวจนอกเวลา (16.00-20.00 น.)       แพทย์หญิงรสสุคนธ์

วันศุกร์

 • ตรวจผู้ป่วยทั่วไป                                    แพทย์หญิงศันสนีย์, นายแพทย์ทนง, แพทย์หญิงรสสุคนธ์,นายแพทย์สุมนัส,นายแพทย์นวส์ภัทร
 • คลินิก NCD                                            แพทย์หญิงศันสนีย์
 • คลินิกวัณโรค                                          แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 • คลินิก ARI                                              แพทย์หญิงรสสุคนธ์

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • ตรวจนอกเวลา (08.00-12.00 น.)         แพทย์หญิงรสสุคนธ์,นายแพทย์สุมนัส,นายแพทย์,นวส์ภัทร

 

 

 

สภาพพื้นที่ภูมิทัศน์