โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

แนะนำโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2527 บริหารจัดการในลักษณะเครือข่าย ดูแลสุขภาพประชาชนในระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ดูแลประชากร 41,558 คน และรับผิดชอบให้บริการกับผู้ป่วยที่ผ่านการส่งต่อในศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย

ขั้นตอนและตารางตรวจรักษาโรค

Flow_OPD

หากรอนานเกิน 15 นาที กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
คลินิค/แผนก วันที่เปิดบริการ เวลาตรวจ
ผู้ป่วยนอก จันทร์ – ศุกร์ (ในเวลาราชการ)จันทร์ – ศุกร์ (นอกเวลาราชการ)เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 – 16.00 น.16.00 – 08.00 น.08.00 – 12.00 น.
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จันทร์ – อาทิตย์ 24 ชั่วโมง
คลินิกทันตกรรม จันทร์ – อาทิตย์ 08.00 – 16.00 น.
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
ส่งเสริมสุขภาพ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
คลินิกวัณโรค จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
ชันสูตร จันทร์ – อาทิตย์ 08.00 – 16.00 น.
X-Ray จันทร์ – อาทิตย์ 24 ชั่วโมง
คลินิกเบาหวาน จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
คลินิกสูติ-นารเวชกรรม

  • – ฝากครรภ์รายใหม่ /เก่า
  • – อัลตร้าซาวด์
  • – ตรวจภายใน
  • จันทร์
  • อังคาร, พฤหัส
  • พุธ, พฤหัส
08.00 -12.00 น.
ฉีดวัคซีนเด็ก ทุกวันศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต พฤหัส – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกกายภาพบำบัด จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
คลินิกแพทย์แผนไทย จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกอายุรกรรม จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกโรคปอด พฤหัส – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกหอบหืด อังคาร – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกบำบัดพิเศษ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป อังคาร, ศุกร์ 08.00 – 12.00 น.
การตรวจรักษา บริการนอกเวลา
  • ทันตกรรม ให้บริการทุกวัน เวลา 16.00 – 20.00 น.
  • แพทย์แผนไทย ให้บริการทุกอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น.
  • อุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สภาพพื้นที่ภูมิทัศน์