โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

แนะนำโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2527 บริหารจัดการในลักษณะเครือข่าย ดูแลสุขภาพประชาชนในระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ดูแลประชากร 41,558 คน และรับผิดชอบให้บริการกับผู้ป่วยที่ผ่านการส่งต่อในศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย

ขั้นตอนและตารางตรวจรักษาโรค

Flow_OPD

หากรอนานเกิน 15 นาที กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
คลินิค/แผนก วันที่เปิดบริการ เวลาตรวจ
ผู้ป่วยนอก จันทร์ – ศุกร์ (ในเวลาราชการ)จันทร์ – ศุกร์ (นอกเวลาราชการ)เสาร์ – อาทิตย์ 08.00 – 16.00 น.16.00 – 08.00 น.08.00 – 12.00 น.
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน จันทร์ – อาทิตย์ 24 ชั่วโมง
คลินิกทันตกรรม จันทร์ – ศุกร์

เสาร์ – อาทิตย์

08.00 – 20.00 น.

08.00 – 16.00 น.

ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
ส่งเสริมสุขภาพ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
คลินิกวัณโรค จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
ชันสูตร จันทร์ – อาทิตย์ 08.00 – 16.00 น.
X-Ray จันทร์ – อาทิตย์ 24 ชั่วโมง
คลินิกเบาหวาน จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
คลินิกสูติ-นารเวชกรรม

 • – ฝากครรภ์รายใหม่ /เก่า
 • – อัลตร้าซาวด์
 • – ตรวจภายใน
 • จันทร์
 • อังคาร, พฤหัส
 • พุธ, พฤหัส
08.00 -12.00 น.
ฉีดวัคซีนเด็ก ทุกวันศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
คลินิกสุขภาพจิต พฤหัส – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกกายภาพบำบัด จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00 น.
คลินิกแพทย์แผนไทย จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกอายุรกรรม จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกโรคปอด พฤหัส – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกหอบหืด อังคาร – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกบำบัดพิเศษ จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 15.30 น.
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป อังคาร, ศุกร์ 08.00 – 12.00 น.
การตรวจรักษา บริการนอกเวลา
 • ทันตกรรม ให้บริการทุกวัน เวลา 16.00 – 20.00 น.
 • แพทย์แผนไทย ให้บริการทุกอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น.
 • อุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วันจันทร์

 • ตรวจผู้ป่วยทั่วไป                                        แพทย์หญิงศันสนีย์, แพทย์หญิงพรธีรา, แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 • คลินิกจิตเวช                                               แพทย์หญิงศันสนีย์
 • คลินิก ARI                                                  แพทย์หญิงพรธีรา, แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 • ออกตรวจ รพ.สต.                                       นายแพทย์ทนง
 • ตรวจนอกเวลา (16.00-20.00 น.)           แพทย์หญิงพรธีรา, แพทย์หญิงรสสุคนธ์

วันอังคาร

 • ตรวจผู้ป่วยทั่วไป                                        แพทย์หญิงศันสนีย์, แพทย์หญิงพรธีรา, แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 •  คลินิก COPD&Asthma                          แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 • คลินิก ARV                                                 แพทย์หญิงศันสนีย์
 • คลินิกไทรอยด์, วาฟาร์ริน                          แพทย์หญิงศันสนีย์
 • คลินิก ARI                                                  แพทย์หญิงพรธีรา, แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 • ออกตรวจ รพ.สต.                                      นายแพทย์ทนง
 • ตรวจนอกเวลา (16.00-20.00 น.)          แพทย์หญิงพรธีรา, แพทย์หญิงรสสุคนธ์

วันพุธ

 •  ตรวจผู้ป่วยทั่วไป                                      นายแพทย์ทนง, แพทย์หญิงพรธีรา, แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 • คลินิก NCD                                               แพทย์หญิงศันสนีย์
 • คลินิก ARI                                                แพทย์หญิงพรธีรา, แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 • ตรวจนอกเวลา (16.00-20.00 น.)        แพทย์หญิงพรธีรา, แพทย์หญิงรสสุคนธ์

วันพฤหัสบดี

 • ตรวจผู้ป่วยทั่วไป                                     นายแพทย์ทนง, แพทย์หญิงพรธีรา, แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 • คลินิก NCD                                             แพทย์หญิงศันสนีย์
 • คลินิก ANC,ครรภ์เสี่ยง                          นายแพทย์ทนง
 •  คลินิก ARI                                              แพทย์หญิงพรธีรา, แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 • ตรวจนอกเวลา (16.00-20.00 น.)       แพทย์หญิงพรธีรา, แพทย์หญิงรสสุคนธ์

วันศุกร์

 • ตรวจผู้ป่วยทั่วไป                                    นายแพทย์ทนง, แพทย์หญิงพรธีรา, แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 • คลินิก NCD                                            แพทย์หญิงศันสนีย์
 • คลินิกวัณโรค                                         แพทย์หญิงพรธีรา, แพทย์หญิงรสสุคนธ์
 • คลินิก ARI                                             แพทย์หญิงพรธีรา, แพทย์หญิงรสสุคนธ์

วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • ตรวจนอกเวลา (08.00-12.00 น.)         แพทย์หญิงพรธีรา, แพทย์หญิงรสสุคนธ์

 

 

 

สภาพพื้นที่ภูมิทัศน์