โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เผยแพร่แผนวัสดุวิทยาศาสตร์LAB-1.pdf (138 downloads) , เผยแพร่วัสดุแผนทันตกรรม-1.pdf (155 downloads) , เผยแพร่แผนวัสดุอื่นๆ.pdf (159 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.