โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงการซ้อมรับอุบัติภัยหมู่ ในวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น

me

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงการซ้อมรับอุบัติภัยหมู่ ในวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมขุมคำ และปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.