โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ขอให้เจ้าที่จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์เพื่อให้การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

me

เนื่องด้วยโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นจะมีการต้อนรับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 จึงขอให้เจ้าที่จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ เพื่อให้การตรวจสอบภายในถูกต้องครบถ้วน

scatter hitam slot gacor slot thailand slot demo slot pulsa slot maxwin scatter hitam slot gacor slot demo slot maxwin
scatter hitam slot pulsa slot demo slot thailand situs toto