โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจเยี่ยมจาก คณะอาจารย์จาก สถาบันรับรองคุณพสถานพยาบาล (สรพ) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

me

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นี้ จะมีการตรวจเยี่ยมจาก คณะอาจารย์จาก สถาบันรับรองคุณพสถานพยาบาล (สรพ) เพื่อดำรงค์บันไดขั้น 2 งานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อม เพื่อรับประเมินด้วยสิ่งที่ควรจะต้องเตรียม คือ

  1. จัดทำความสะอาด (5 ส) ให้เรียบร้อยทุกหน่วยงานทุกจุด
  2. ความรู้ต่างๆ เช่น Service Profile,ตัวชี้วัดของหน่วยงาน, ปัญหาความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง 1-3 เดือน ย้อนหลัง, ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขยังไง, มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง
  3. เอกสารของหน่วยงานที่เตรียมไว้
    1. Service Profile (293 downloads)
    2. ตัวชี้วัดสำคัญ
ถ้ามีปัญหาสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาสอบถาม ได้ที่ คุณกัลชนา จันทร์ลา งานคุณภาพโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.