โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นทุกคนได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับประเมินงานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558

me

เนื่องในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นี้ จะมีการตรวจเยี่ยมจาก คณะอาจารย์จาก สถาบันรับรองคุณพสถานพยาบาล (สรพ) เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่บันไดขั้น 3 งานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อม เพื่อรับประเมินด้วย สิ่งที่ควรจะต้องเตรียม คือ

  1. จัดทำความสะอาด (5 ส) ให้เรียบร้อยทุกหน่วยงานทุกจุด
  2. ความรู้ต่างๆ เช่น Service Profile, ตัวชี้วัดของหน่วยงาน, ปัญหาความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วง 1-3 เดือน ย้อนหลัง, ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขยังไง, มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง

เอกสารของหน่วยงานที่เตรียมไว้
Service Profile (293 downloads) -ตัวชี้วัดสำคัญ

ถ้ามีปัญหาสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาสอบถาม ได้ที่ คุณกัลชนา จันทร์ลา งานคุณภาพโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.