โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

บอร์ด สปส.เคาะ จ่ายค่าทำฟันครั้งเดียว 600 บ./ปี

บอร์ด สปส.เคาะแล้ว ผู้ประกันตนเบิกค่าทำฟันครั้งเดียว 600 บาทต่อปี หรือจะเบิกมากกว่า 2 ครั้งก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 600 บาทต่อปี จากเดิมเบิกได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 300 บาท รวม 2 ครั้งไม่เกิน 600 บาท แจงปรับวิธีการเบิกครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกันตนเบิกจ่ายได้ยืดหยุ่นมากขึ้น

นสพ.เดลินิวส์ : เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจ บรรหาร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคมเสนอให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกเงินสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม หรือค่าทำฟันของผู้ประกันตนจากที่ปัจจุบันเบิกได้ 600 บาทต่อปี โดยให้เบิกได้ ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็นครั้งละ 300 บาทก็ปรับเป็นให้ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าทำฟันได้ในครั้งเดียว 600 บาทต่อปี หรือจะเบิกมากกว่า 2 ครั้งก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 600 บาทต่อปี

รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวอีกว่า การปรับวิธีการเบิกค่าทำฟันในครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเบิกจ่ายได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกันตนร้องเรียนการมาเบิกค่าทำฟันโดยวิธีการในปัจจุบันไม่คุ้มกับเวลาและค่าเดินทาง ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการประกันสังคมให้ความเห็นชอบเรื่องนี้แล้ว จะมีการออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคมต่อไปโดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือน มี.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการเบิกเงินค่าทำฟันของผู้ประกันตนในปัจจุบัน สามารถเบิกค่าทำฟันจากสำนักงานประกันสังคมได้ใบเสร็จละ 300 บาท จำนวน 2 ครั้งต่อปี  ปีละไม่เกิน 600 บาท แบ่งตามประเภทการรักษาฟันดังนี้  1.การอุดฟัน  2.การขูดหินปูน  3.การถอนฟัน โดยผู้ประกันตนสามารถไปรับการรักษาทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ระบุบนหน้าบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ที่สำนักงานประกันสังคมออกให้ หรือจะไปรับการรักษาทันตกรรมจากคลินิกทันตกรรมใกล้บ้านได้อีกทางหนึ่ง.

ขอบคุณที่มา : นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18 ก.พ. 2559 (กรอบบ่าย)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.