โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-นักวิชาการสาธารณสุข.pdf (186 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.