โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเวลาสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ และสอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  รายละเอียด  เวชสถิติ-1.pdf (246 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.