โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และสอบในวัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูน้อย ชั้น 2 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น  รายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf (215 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.