โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศ ขยายเวลารับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข-ออกไปจนถึงวันที่-29 ธันวาคม 2560.pdf (215 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.