โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) เงินเดือน 11,320 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัคร-เจ้าพนักงานสาธารณสุขเวชกิจฉุกเฉิน.pdf (242 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.