โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

ประกาศ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา เงินเดือน 7,020 บาท ทดลองงาน 6 เดือน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา ๐8.๐๐ – ๑6.๐๐ น. เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม    รับสมัครพนักงานประจำห้องยา.pdf (247 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.