โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศ แจ้งเลื่อนนัดประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19

ผู้ที่มีนัดรับบริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 และ 16 กุมภาพันธ์ 2565  เลื่อนเป็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้ที่มีนัดรับบริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  เลื่อนเป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.