โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ข่าวทั่วไป

ขอให้เจ้าที่จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้สมบูรณ์ เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลคุณภาพทางบัญชีของหน่วยงานบริการสุขภาพเขตที่ 10 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

เนื่องด้วยโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นจะมีการต้อนรับการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพทางบัญชีของหน่วยงานบริการสุขภาพเขตที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 จึงขอให้เจ้าที่จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ เพื่อให้การตรวจสอบครั้งนี้ถูกต้องและครบถ้วน No related posts.

Posted in ข่าวทั่วไป | Leave a comment

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี No related posts.

Posted in ข่าวทั่วไป | Leave a comment

ขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นทุกคนได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับประเมินงานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558

เนื่องในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นี้ จะมีการตรวจเยี่ยมจาก คณะอาจารย์จาก สถาบันรับรองคุณพสถานพยาบาล (สรพ) เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่บันไดขั้น 3 งานคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อม เพื่อรับประเมินด้วย สิ่งที่ควรจะต้องเตรียม

Posted in ข่าวทั่วไป | Leave a comment

ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (THCC) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขประกาศ คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข Version 2.1 (มกราคม 2559)

ท่านสามารถ Download ได้ที่ http://www.thcc.or.th/43flie/43file_15022016_final.pdf   No related posts.

Posted in ข่าวทั่วไป, นโยบายกระทรวงสาธารณสุข, ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

บอร์ด สปส.เคาะ จ่ายค่าทำฟันครั้งเดียว 600 บ./ปี

บอร์ด สปส.เคาะแล้ว ผู้ประกันตนเบิกค่าทำฟันครั้งเดียว 600 บาทต่อปี หรือจะเบิกมากกว่า 2 ครั้งก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 600 บาทต่อปี จากเดิมเบิกได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 300 บาท รวม 2 ครั้งไม่เกิน 600 บาท แจงปรับวิธีการเบิกครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกันตนเบิกจ่ายได้ยืดหยุ่นมากขึ้น นสพ.เดลินิวส์ : เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจ บรรหาร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) ได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคมเสนอให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกเงินสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม หรือค่าทำฟันของผู้ประกันตนจากที่ปัจจุบันเบิกได้ 600 บาทต่อปี โดยให้เบิกได้ ปีละ 2 ครั้ง แบ่งเป็นครั้งละ 300 บาทก็ปรับเป็นให้ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าทำฟันได้ในครั้งเดียว 600 บาทต่อปี […]

Posted in ข่าวทั่วไป, ประกาศ/ประชาสัมพันธ์, สาระความรู้ | Leave a comment