โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ยินดีต้อนรับ นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ยินดีต้อนรับ นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อม รับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  และตรวจเยี่ยมพื้นที่เสี่ยงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.