โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

รับบริจาคเตียงผู้ป่วย,รถเข็นนั่ง-นอน,เบาะลม,เครื่องดูดเสมหะจากคุณพยอม..ชูกลิ่น

คุณพยอม..ชูกลิ่น.92หมู่ที่1ตำบลโนนสวาง.อำเภอกุดข้าวปุ้น.จ.อุบลฯ.บริจาคเตียงผู้ป่วย,รถเข็นนั่ง-นอน,เบาะลม,เครื่องดูดเสมหะ10985309_812946425476612_8699147181257196281_n 12801209_812946492143272_6155370652625032809_n

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.