โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

แจ้งข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์

  • หากมีข้อสงสัย ค้นหาข้อมูลและคำตอบที่รวดเร็ว อ่านคำถามที่พบบ่อยบนเว็บไซต์ FAQ
  • ท่านสามารถคลิกส่งคำถามหรือข้อสงสัยผ่านทางอีเมล์ complain@kkphospital.go.th

โปรดทราบ การติดต่ออีเมล complain@kkphospital.go.th เหมาะสำหรับใช้แจ้งข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ เกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือบริการของโรงพยาบาล โดยข้อมูลทั้งหมดทางระบบจะเก็บเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์ของคุณ

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

ท่านต้องการให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนติดต่อกลับหรือไม่
ต้องการไม่ต้องการ

การเปิดเผยข้อมูล
ยินยอมให้เปิดเผยได้เรื่องลับกรุณาตอบเป็นการส่วนตัว

กรอกเพื่อยืนยันการส่งข้อร้องเรียน:
captcha