โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

เลื่อนวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแน่งพนักงานขับรถยนต์

เลื่อนวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแน่งพนักงานขับรถยนต์ จากเดิม วันที่ 8 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 9 มีนาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต.pdf (192 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.