โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 ตำแหน่ง

  1. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา  รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบท้าย
Fast-BW-to-Image-PDF_1_20160518081750765-2.pdf (285 downloads)   Fast-BW-to-Image-PDF_1_20160518081721500-3.pdf (320 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.