โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Daily archives "November 1, 2016"

2 Articles

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างรายวัน

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างรายวัน ระว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย                                        จำนวน  1  อัตรา                                                                                                                                         รายละเอียดตำแหน่ง  BW-to-Searchable-PDF_1_20161104090219406.pdf (246 downloads)

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงาน

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)ระว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด                                        จำนวน  1  อัตรา
  2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์             จำนวน  1  อัตรา
  3. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ                                             จำนวน  1 อัตรา                                                                                                                                              รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง Fast-BW-to-Image-PDF_1.pdf (221 downloads)