ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ   โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 มีนาคม 2560ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน-พยาบาลวิชาชีพ.pdf (188 downloads)