โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Daily archives "June 30, 2017"

2 Articles

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,020 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันราชการเท่านั้น) รายละเอียด  ประกาศรับสมัครพนักงานกู้ชีพ.pdf (250 downloads)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มงานการพยาบาล   โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก รายละเอียด ประกาศผลสอบพยาบาลวิชาชีพ.pdf (231 downloads)