ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบินในทารกแรกเกิด

ตามที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องตรวจสารบิลิรูบินในทารกแรกเกิด ดังนั้นจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังไฟล์แนบ ประกาศเครื่องตรวจวัดบิลิรูบินในทารกแรกเกิด.pdf (654 downloads)