รพ.กุดข้าวปุ้นจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 
😛 วัดใจเติมพลังสังคมมีสุข เน้นให้สังคมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินสุขภาพจิต วัดใจตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือ www.วัดใจ.com เพื่อประเมินสุขภาพจิต ( ทราบผลการประเมินทันที ) ค้นหากลุ่มเสี่ยง ตลอดจนเข้าถึงบริการ และขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้รวดเร็ว ร่วมถึงการสร้างเกราะป้องกันด้วย #วัค ซีนใจในครอบครัว เพื่อลดภาวะด้านลบในจิตใจ ณ อาคาร NCD โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น