โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB14-14.1-บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป-1.pdf (141 downloads)

2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน

และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน

ที่มีกลไกการกำกับติดตาม   EB14-14.2-แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภ-1.pdf (144 downloads)

3.มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่ มีกลไกการกำกับติดตาม   EB-1313.3-หลักฐานหนังสือเเจ้งเวียน-1.pdf (129 downloads)

4.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.   EB-1313.4-บันทึกข้อความรับการกับกับติดตามเเละ-1.pdf (145 downloads)

scatter hitam slot gacor slot thailand slot demo slot pulsa slot maxwin scatter hitam slot gacor slot demo slot maxwin
scatter hitam slot pulsa slot demo slot thailand situs toto