โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  EB16-16.1บันทึกข้อความงลงนามประกาศเจตจำนงสุจร-1.pdf (595 downloads)

2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   EB16-16.2ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุ-1.pdf (395 downloads)

3.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563

ถึงเดือนมีนาคม 2564)  EB16-16.3เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน-1.pdf (335 downloads)

4.ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  EB16-16.4ภาพถ่ายกิจกรรม-1.pdf (627 downloads)

kingdom toto
slot gacor slot pulsa mposlot scatter hitam slot pulsa slot demo slot thailand https://pustaka.lan.go.id/uploaded_files/foto_anggota/ slot777 bet 200 https://jdih.unila.ac.id/common/dokumen/ slot gacor scatter hitam http://jdih.lampungtimurkab.go.id/prod/scatter-hitam/ http://jdih.lampungtimurkab.go.id/prod/sdemo/ http://jdih.lampungtimurkab.go.id/prod/sgacor/ http://jdih.lampungtimurkab.go.id/prod/situs-togel/ http://jdih.lampungtimurkab.go.id/prod/situs-toto/ http://jdih.lampungtimurkab.go.id/prod/slot-200/ http://jdih.lampungtimurkab.go.id/prod/smaxwin/ http://jdih.lampungtimurkab.go.id/prod/spulsa/ http://jdih.lampungtimurkab.go.id/prod/sthailand/ http://jdih.lampungtimurkab.go.id/prod/togelonline/ http://jdih.lampungtimurkab.go.id/prod/toto-slot/
link situs toto daftar situs toto login situs toto situs toto
situs toto situs naga hitam