โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน   EB-1919.1หนังสือเเสดงหลัดฐานการจัดการประชุมเพ-1.pdf (414 downloads)

2.สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  [Download not found]

3.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  EB-1919.3รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกั-1.pdf (337 downloads)

4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB-1919.4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ-เเละสั-1.pdf (321 downloads)

scatter hitam slot gacor slot thailand slot demo slot pulsa slot maxwin scatter hitam slot gacor slot demo slot maxwin
scatter hitam slot pulsa slot demo slot thailand situs toto