โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

EB24.1

EB24.1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2

(ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)  EB-24-24.1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์กา.pdf (103 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.