โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ทำเนียบบุคลากร

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
องค์กรแพทย์กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มงานการพยาบาลกลุ่มงานเวชศาสตร์ฯกลุ่มงานทันตกรรม
องค์กรแพทย์
องค์กรแพทย์
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานเวชศาสตร์และบริการด้านปฐมภูมิและการแพทย์แผนไทย
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์กลุ่มงานรังสีวิทยากลุ่มงานการจัดการทั่วไปกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
นายธนเดช สว่างวงษ์
กลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่มงานการจัดการทั่วไป
กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์