โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป   โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น  อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 มิถุนายน  2560 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก รายละเอียด  ประกาศผลสอบ-พนักงานธุรการ2.pdf (297 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.