โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับคลื่นอัสตราซาวน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.ซื้อเครื่องรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับคลื่นอัลตร้าซาวน์28052563.pdf (130 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.