โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดังเอกสารที่แนบ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรพ.กุดข้าวปุ้น.pdf (28 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Loading Facebook Comments ...