โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ปฎิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและวันเวลา สถานที่สอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf (166 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Loading Facebook Comments ...