โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Author

Administrator KKPHospital 82 posts

แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทร ติดต่อ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ด้วยทางโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นได้มีการยกเลิกเบอร์โทรศัพท์เดิม 045-484003,045-484111,045-484187,045-484189 และเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ ดังนี้ 045-251766-9 เบอร์โทรสาร 045-251769 เบอร์มือถือ 091-829-4292และ 090-273-6088 เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ตามเอกสารแนบ  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น.pdf (46 downloads)

ประกาศเรื่องทำลายเวชระเบียน

ด้วยโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น จะทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD) ระหว่างปี 2554 – 2555 จำนวนทั้งสิ้น 4,181ฉบับ รวมทั้งเวชระเบียนผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรมมาแล้ว 5 ปี บันทึกข้อความ.pdf (16 downloads)

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 14,760 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ถึง 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันราชการเท่านั้น) รายละเอียด  ประกาศ-รับสมัครสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ.pdf (41 downloads)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ-2.pdf (36 downloads)

เลื่อนวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ

ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศเลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่งพนักงานกู.pdf (18 downloads)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบและวันเวลาสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ(EMS)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบและวันเวลาสถานที่สอบ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ(EMS) รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ-พนักงานกู้ชีพ.pdf (43 downloads)

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เผยแพร่แผนวัสดุวิทยาศาสตร์LAB-1.pdf (19 downloads) , เผยแพร่วัสดุแผนทันตกรรม-1.pdf (27 downloads) , เผยแพร่แผนวัสดุอื่นๆ.pdf (32 downloads)