โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Results for category "ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง"

10 Articles

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เผยแพร่แผนวัสดุวิทยาศาสตร์LAB-1.pdf (3 downloads) , เผยแพร่วัสดุแผนทันตกรรม-1.pdf (4 downloads) , เผยแพร่แผนวัสดุอื่นๆ.pdf (9 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไวนิล

ตามที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ได้มีโครงการ ซื้อป้ายไวนิล 100*400เมตร  ดังนั้นจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังไฟล์แนบ ซื้อป้ายไวนิล.pdf (1 download)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก

ตามที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก ดังนั้นจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังไฟล์แนบ เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก.pdf (1 download)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

ตามที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ได้มีโครงการ ซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า ดังนั้นจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังไฟล์แนบ  ประกาศผู้ชนะซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า.pdf (1 download)

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังนี้ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-2561.pdf (35 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว ปีงบ 61

ตามที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นได้ ทำการประกาศการจัดชื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว ไปแล้วนั้น ประกาศผู้ชนะวัสดุงานบ้าน.pdf (3 downloads)

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์

ตามที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย์วัสดุการแพทย์ ดังนั้นจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุการแพทย์.pdf (1 download)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเครื่องกรอฟัน

ตามที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องกรอฟัน ดังนั้นจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องกรอฟัน.pdf (3 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสารบิลิรูบินในทารกแรกเกิด

ตามที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องตรวจสารบิลิรูบินในทารกแรกเกิด ดังนั้นจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังไฟล์แนบ ประกาศเครื่องตรวจวัดบิลิรูบินในทารกแรกเกิด.pdf (5 downloads)