โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Results for category "ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง"

35 Articles

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างครุภัณฑ์ก่อสร้างอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างครุภัณฑ์ก่อสร้างอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคา ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้าง-ncd07032562.pdf (2 downloads)

ขอยกเลิกประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ขอยกเลิกประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รายละเอียดเพิ่มเติม ขอยกเลิกประกาศผู้ชนะงานก่อสร้างอาตารอเนกประสงค์.pdf (9 downloads) และ ประกาศ-เรื่อง-ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf (10 downloads)

ประกาศผูชนะเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผูชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามเอกสารที่แนบมา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร1980025012562.pdf (6 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้  รถพยาบาล11012562.pdf (14 downloads)

ประกาศผูชนะเสนอราคา ซื้อน้ำยาซักคราบเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผูชนะเสนอราคา ซื้อน้ำยาซักคราบเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ ซื้อน้ำยาซักคราบเลือด1200025012562.pdf (6 downloads) 6