โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Results for category "ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง"

16 Articles

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุก่อสร้าง-สิงหาคม.pdf (7 downloads) ซื้อวัสดุก่อสร้าง-สิงหาคม.pdf (7 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุก่อสร้าง-สิงหาคม.pdf (7 downloads) ซื้อวัสดุก่อสร้าง-สิงหาคม.pdf (7 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดอังนี้ จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด.pdf (1 download)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดังเอกสารที่แนบ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรพ.กุดข้าวปุ้น.pdf (17 downloads)

แปลนโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น(แก้ไข)

แปลนโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น(แก้ไข)ตามเอกสารแนบ 04072018105804-2.pdf (22 downloads)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียด ตามเอกสารแนบ  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น.pdf (37 downloads)

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 เผยแพร่แผนวัสดุวิทยาศาสตร์LAB-1.pdf (9 downloads) , เผยแพร่วัสดุแผนทันตกรรม-1.pdf (19 downloads) , เผยแพร่แผนวัสดุอื่นๆ.pdf (25 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายไวนิล

ตามที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ได้มีโครงการ ซื้อป้ายไวนิล 100*400เมตร  ดังนั้นจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังไฟล์แนบ ซื้อป้ายไวนิล.pdf (11 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก

ตามที่โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก ดังนั้นจึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดังไฟล์แนบ เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก.pdf (8 downloads)