โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Results for category "ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง"

47 Articles

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยูนิตทันตกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยูนิตทันตกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จ้างซ่อมยูนิตทันตกรรม10102561.pdf (9 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเช็ดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ ซื้อกระดาษเช็ดมือ10102561.pdf (10 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำรพ.10102561.pdf (7 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ จ้างซ่อมแซมพาหนะ10102561.pdf (19 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ ซื้อวัสดุการแพทย์10102561.pdf (7 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ Superโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ Superโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ ซ่อมพาหนะระ-super10102561.pdf (4 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ นข-3624 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ นข-3624 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบท้าย ซ่อมพาหนะ-นข-362410102561.pdf (6 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบท้ายนี้ [Download not found]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ ซื้อเครื่องสำรองไฟ10102561.pdf (4 downloads)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อวัสดุก่อสร้าง-สิงหาคม.pdf (13 downloads) ซื้อวัสดุก่อสร้าง-สิงหาคม.pdf (13 downloads)