โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Results for category "ข่าวแจ้งภายในหน่วยงาน"

157 Articles

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับคลื่นอัสตราซาวน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.ซื้อเครื่องรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับคลื่นอัลตร้าซาวน์28052563.pdf (6 downloads)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร (pre-postvac) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา-เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ-PDF_1_20200429100901822.pdf (15 downloads)