โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Results for category "ข่าวแจ้งภายในหน่วยงาน"

79 Articles

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา ประกาศ-รายชื่อพนักงานประจำห้องยา-2562.pdf (24 downloads)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา ตามเอกสารแนบท้าย  ประกาศ-รับสมัค่รสอบคัดเลือกบุคคล-พนักงานป.pdf (28 downloads)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา  ประกาศผล-พนักงานประจำห้องยา.pdf (26 downloads)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย รายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศผล-รปภ..pdf (11 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ้กเกอร์สำหรับเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสติ้กเกอร์สำหรับเครื่องพิมพ์วันหมดอายุ-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-1.pdf (4 downloads)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบค่าออกซิเจนละลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดทดสอบค่าออกซิเจนละลายน้ำ-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf (6 downloads)