โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรจวิเคราะห์ทางเคมีคลีนิก (Chemistry) พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-ประกวดราคาเช่า-เช่าเครื่องตรวจวิเค.pdf (96 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.