โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

รพ.กุดข้าวปุ้นจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นจัดงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 
😛 วัดใจเติมพลังสังคมมีสุข เน้นให้สังคมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินสุขภาพจิต วัดใจตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือ www.วัดใจ.com เพื่อประเมินสุขภาพจิต ( ทราบผลการประเมินทันที ) ค้นหากลุ่มเสี่ยง ตลอดจนเข้าถึงบริการ และขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้รวดเร็ว ร่วมถึงการสร้างเกราะป้องกันด้วย #วัค ซีนใจในครอบครัว เพื่อลดภาวะด้านลบในจิตใจ ณ อาคาร NCD โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.