โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างรายวัน

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างรายวัน ระว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย                                        จำนวน  1  อัตรา                                                                                                                                         รายละเอียดตำแหน่ง  BW-to-Searchable-PDF_1_20161104090219406.pdf (269 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.